Ceník

Všeobecné podmínky - výuka a doučování:

Hodina angličtiny trvá dle domluvy 45 nebo 60 minut a platí se minimálně na 12 hodin předem. Během tohoto období umožňuji si dvakrát domluvit náhradní hodinu mimo dohodnutý termín výuky. Náhradní termín musí vyhovovat oběma stranám. Jinak propadají hodiny bez náhrady. Je možné platit pouze bankovním převodem. Výuka probíhá i o státních svátcích, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud přestane student z jakéhokoliv důvodu docházet na hodiny, peníze zpět nevracím. 

Do ceny se nezapočítává výukový materiál. Před zahájením vyučování je třeba s lektorem vyplnit přihlášku. O každém studentovi lektor vede osobní list s informacemi o průběhu studia, o termínech výuky a bonusových hodinách. Studentovi, jeho rodičům nebo zákonným zástupcům je k dispozici k nahlédnutí. 

Bonusy:

Za předpokladu, že student odchodí 24 hodin bez náhradního termínu a bez přerušení, nabízím jako odměnu jednu hodinu angličtiny zdarma. Pokud si student předplatí celý školní rok, poskytnu 2 hodiny zdarma při jedné hodině týdně nebo 4 hodiny při dvou hodinách týdně. Při intenzivním doučování (výuka 3x týdně nebo častěji) se cena za 1 hodinu snižuje na 350 Kč.

Stornovací poplatek:

Stornování kurzu 3 nebo 2 dny před zahájením výuky 1 500 Kč; později 2 000 Kč.

Příplatek:

Studentům přihlášeným přes server www.naucim.cz připočítávám částku 15 Kč za hodinu, kterou platím jako provizi za zprostředkování výuky.

Přihláška a osobní list:

Přihlášku je možné stáhnout ve dvou formátech: DOCX | PDF

Osobní list studenta: DOCX | PDF

Všeobecné podmínky - překlady:

U velké zakázky nebo u neznámého zákazníka jsem oprávněn požadovat před dodáním překladu zálohu, či u dlouhodobě probíhajících překladů sjednat postupnou fakturaci dílčích částí překladu. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo faktur za dílčí dodávky o více než 10 dnů, pozastavuji dodávku překladů nebo jejich dalších částí až do úplného vyrovnání splatných závazků. V případě víceletých smluv si opravňuji zohlednit vývoj inflace.

 

Ceny za výuku a překlady

Cena za 45 / 60 minut výuky


3 960 Kč / 4 800 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za 12 hodin / 1 hodina týdně


3 810 Kč / 4 650 Kč

Individuální výuka u mě doma 

Cena za 12 hodin / 2 hodiny týdně


13 120 Kč / 15 700 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za školní rok (41 hodin) / 1 hodina týdně


26 240 Kč / 31 400 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za školní rok (82 hodin) / 2 hodiny týdně


350 Kč

Intenzivní individuální výuka u mě doma

Cena za 1 hodinu / 3 a více hodin týdně


od 5 850 Kč

Skupinová výuka (min. 10 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 1 hodina týdně


6 300 Kč

Skupinová výuka (min. 5 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 1 hodina týdně


5 050 Kč

Skupinová výuka (min. 10 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 2 hodiny týdně


6 100 Kč

Skupinová výuka (min. 5 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (21 hodin) / 2 hodiny týdně


od 400 Kč

Překlad z angličtiny do češtiny

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků), závisí na složitosti textu.


od 600 Kč

Překlad z češtiny do angličtiny

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků), závisí na složitosti textu.


25 % z ceny za překlad

Komplexní jazyková korektura přeloženého textu

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků) - pravopis, gramatika, stylistika.


700 Kč

Hodinová sazba

Účtuje se např. v případě revize textu (kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem), při přepracování textu, úprava celých vět, kontrola terminologie, za práci o sobotách a státních svátcích.


 

Příplatky za překlad:

30 %

  • za špatně čitelný výchozí text (např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně oskenovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu);
  • za text předaný na papíře či v needitovatelném souboru;
  • za složité formátování, které vyžaduje zvláštní úpravu (např. seznamy, tabulky);
  • za citlivou stylistickou úpravu (hlavně u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu);
  • za nastudování závazné terminologie a dodržování specifických typografických požadavků požadované zadavatelem.

40 %

  • za překlad reklamních textů.

50 %

  • za překlad ze zvukového nebo video záznamu.

Sleva

5 %

  • za dlouhodobou spolupráci.