Ceník

Všeobecné podmínky - výuka a doučování:

Hodina angličtiny trvá podle domluvy 45 nebo 60 minut a platí se na 12 hodin předem. Je možné platit v hotovosti nebo bankovním převodem. Během tohoto období umožňuji nejpozději do dvou týdnů si dvakrát domluvit náhradní hodinu mimo dohodnutý termín výuky. V dalších případech propadají hodiny bez náhrady. Výuka probíhá i o státních svátcích. Pokud přestane student z jakéhokoliv důvodu docházet na hodiny, peníze zpět nevracím. 

Do ceny se nezapočítává výukový materiál. Před zahájením vyučování je třeba s lektorem vyplnit přihlášku. O každém studentovi lektor vede osobní list s informacemi o průběhu studia, o termínech výuky a bonusových hodinách. Studentovi, jeho rodičům nebo zákonným zástupcům je k dispozici k nahlédnutí. Při výuce a doučování přes Skype trvá hodina 45 minut a cena za ni je stejná jako za 60minutovou hodinu při osobním kontaktu.

Při docházení na výuku a doučování na jiné místo si k ceně připočítávám čas strávený na cestě do a z pracovního nasazení. 

Bonusy:

Za předpokladu, že student odchodí 24 hodin bez náhradního termínu, nabízím jako odměnu jednu hodinu angličtiny zdarma. Pokud si student předplatí celý školní rok, poskytnu 2 hodiny zdarma při jedné hodině týdně nebo 4 hodiny při dvou hodinách týdně. Při intenzivním doučování (výuka 3x týdně nebo častěji) se cena za 1 hodinu snižuje na 280 Kč.

Stornovací poplatek:

Stornování kurzu 3 nebo 2 dny před zahájením výuky 1 500 Kč; později 2 000 Kč.

Přihláška a osobní list:

Přihlášku je možné stáhnout ve dvou formátech: DOC | PDF

Osobní list studenta: DOCX | PDF

Všeobecné podmínky - překlady:

U velké zakázky nebo u neznámého zákazníka jsem oprávněn požadovat před dodáním překladu zálohu, či u dlouhodobě probíhajících překladů sjednat postupnou fakturaci dílčích částí překladu. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo faktur za dílčí dodávky o více než 10 dnů, pozastavuji dodávku překladů nebo jejich dalších částí až do úplného vyrovnání splatných závazků. V případě víceletých smluv si opravňuji zohlednit vývoj inflace.

 

Ceny

Cena za 45 minut / 60 minut výuky


3 240 Kč / 3 600 Kč

Individuální výuka u mě doma. (Preferuji.)

Cena za 12 hodin / 1 hodina týdně


3 140 Kč / 3 500 Kč

Individuální výuka u mě doma 

Cena za 12 hodin / 2 hodiny týdně


10 550 Kč / 11 500 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za školní rok (10 měsíců) / 1 hodina týdně


21 000 Kč / 22 800 Kč

Individuální výuka u mě doma

Cena za školní rok (10 měsíců) / 2 hodiny týdně


220 Kč / 280 Kč

Intenzivní individuální výuka u mě doma

Cena za 1 hodinu / 3 a více hodin týdně


od 3 670 Kč / od 4 200 Kč

Individuální výuka s docházením na jiné místo

Cena za 12 hodin / 1 hodina týdně


od 3 570 Kč / 4 100 Kč

Individuální výuka s docházením na jiné místo

Cena za 12 hodin / 2 hodiny týdně


2 500 Kč

Skupinová výuka (min. 10 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (5 měsíců) / 1 hodina týdně


3 500 Kč

Skupinová výuka (min. 5 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (5 měsíců) / 1 hodina týdně


2 400 Kč

Skupinová výuka (min. 10 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (5 měsíců) / 2 hodiny týdně


3 400 Kč

Skupinová výuka (min. 5 lidí ve skupině)

Cena za pololetí (5 měsíců) / 2 hodiny týdně


od 250 Kč

Překlad z angličtiny do češtiny

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků), závisí na složitosti textu.


od 400 Kč

Překlad z češtiny do angličtiny

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků), závisí na složitosti textu.


25 % z ceny za překlad

Komplexní jazyková korektura přeloženého textu

Cena za 1 normostranu (1 800 znaků) - pravopis, gramatika, stylistika.


500 Kč

Hodinová sazba

Účtuje se např. v případě revize textu (kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem), při přepracování textu, úprava celých vět, kontrola terminologie, za práci o sobotách a státních svátcích.


 

Příplatky za překlad:

30 %

  • za špatně čitelný výchozí text (např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně oskenovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu);
  • za text předaný na papíře či v needitovatelném souboru;
  • za složité formátování, které vyžaduje zvláštní úpravu (např. seznamy, tabulky);
  • za citlivou stylistickou úpravu (hlavně u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu);
  • za nastudování závazné terminologie a dodržování specifických typografických požadavků požadované zadavatelem.

40 %

  • za překlad reklamních textů.

50 %

  • za překlad ze zvukového nebo video záznamu.

Sleva

5 - 10 %

  • za dlouhodobou spolupráci.