Aktuální informace a pozvánky

HERNÍ VÍKEND PRO STUDENTY ANGLIČTINY

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Milí studenti,
nádherné prožití vánočních svátků, radost z narození Ježíše Krista, a do nového roku 2022 pevné zdraví, dostatek sil zvládat problémy a Boží vedení a moudrost ve všem, do čeho se pustíte.

INFORMACE K PROTICOVIDOVÝM OPATŘENÍM PŘI PREZENČNÍ VÝUCE

Prosím studenty, aby až do odvolání při prezenční výuce a doučování dodržovali pravidlo 3R: nosit roušku nebo respirátor, pokud nejsou naočkovaní, dodržovat odstup 2 metry a používat před začátkem hodiny desinfekci (mám ji doma). Děkuji za pochopení a věřím, že náročnou dobu přečkáme ve zdraví.

HERNÍ VÍKEND STUDENTŮ ANGLIČTINY

Další herní víkend pro své studenty pořádám 16. - 17. 10. 2021. Pro více infomací mě kontaktujte.

DOTACE NA ANGLIČTINU Z FONDU POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM

Do 10. 6. 2021 je možné podávat žádost o dotaci pro olomoucké děti ze základních škol na mimoškolní aktivity (včetně doučování angličtiny). Výzva bude v týdnu od 17. 5. zveřejněna se všemi přílohami na www.olomouc.eu. V případě dotazů se informujte u paní Bc. Jaroslavy Večeřové z odboru školství na MMO na Palackého 14, tel.: 602 718 553, e-mail: jaroslava.vecerova@olomouc.eu.

23. DUBNA - MEZINÁRODNÍ DEN ANGLICKÉHO JAZYKA

I angličtina už má svůj mezinárodní den! OSN jej v roce 2010 stanovila na 23. dubna, kdy si připomínáme narození a úmrtí velkého anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara. Díky tomuto světovému jazyku si můžeme uvědomit, jak je svět malý a rozmanitý zároveň.

Oslavte tento zvláštní den něčím, co vás na angličtině baví: Rádi čtete knihy v originále? Sáhněte po nějaké nové. Baví vás poslouchat hudbu anglicky zpívajícího interpreta? Zaposlouchejte se do pěkné písničky. Chtěli byste se podívat na nějaké vzrušující místo v anglicky mluvících zemích? Najděte si zajímavý cestopis nebo film na YouTube. Nebo se naučte novou frázi. Anebo si u mě předplaťte lekce angličtiny, a můžete začít poznávat taje, krásu i obtížnosti angličtiny.

První dva úplně noví studenti, kteří si u mě v období od dubna do června 2021 předplatí 12 hodin doučování nebo výuky angličtiny, dostanou slevu 200 Kč.

DÁRKOVÝ POUKAZ

Potřebuje někdo z vašich blízkých procvičit angličtinu? Nezvládá učivo ve škole či musí používat angličtinu v práci? Má zájem o to, aby se domluvil v cizině? Chce si udržovat konverzační dovednosti nebo rozšířit slovní zásobu? Kupte mu dárkový poukaz na 12 lekcí angličtiny v hodnotě 4 200 Kč. Po připsání částky na můj účet Vám pošlu dárkový kupón se jménem obdarovaného a jménem dárce.

Kontaktujte mne pro podrobnější informace. Více na www.jafravin.com.

UPOZORNĚNÍ NA DOČASNÉ DOUČOVÁNÍ PŘES SKYPE

Milí studenti,

z důvodu vážné situace se šířením koronaviru na Olomoucku zavádím dočasně výuku angličtiny přes Skype. Mé jméno na Skypu je "jakubfrantisek". Děkuji za pochopení.

Kuba Vinklárek

FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM - DOTACE PLATÍ I NA SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

Město vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem. Peníze pomohou k úhradě kroužků dětí, jejich pobytů v přírodě nebo lyžařských kurzů. Žádosti je možné podávat do 18. září.

„Smyslem fondu je podpora rovného přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám žáků základních škol z nízkopříjmových rodin, a to přímou podporou těchto dětí,“ objasnil náměstek pro školství Karel Konečný.

Díky fondu se tak mohou rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí z nízkopříjmových rodin ucházet o finanční podporu na úhradu aktivit dětí ve volném čase. „Podpora se týká úhrady kroužků, pobytů na škole v přírodě, na lyžařském kurzu či prázdninových aktivit žáků olomouckých základních škol,“ upřesnil náměstek s tím, že alokovaná částka dosahuje výše 173 500 korun. Maximální výše daru je 5 tisíc korun na dítě.

Podávat žádosti o účelově určené dary z Fondu pomoci olomouckým dětem je možno od 31. srpna 2020 do 18. září 2020 (včetně).

Žádost musí být podána a doručena se všemi povinnými přílohami buď poštou nebo osobně na podatelně magistrátu v Hynaisově 10, případně na adrese odboru školství Palackého 14, kancelář č. 376 - kontaktní osoba Jaroslava Večeřová.

Žádost si můžete stáhnout na:

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25570

NABÍDKA PRO NOVÉ STUDENTY

Dva úplně noví studenti, kteří se jako první ke mně přihlásí do září 2020 na výuku nebo doučování angličtiny, dostanou při předplacení 12 hodin slevu 600 Kč.

PŘÁNÍ PŘÍJEMNÉHO PROŽITÍ PRÁZDNIN

Milí studenti,

přeji vám příjemné prožití letních prázdnin a dovolené. Využijte volného času k poznávání nových věcí a míst. Mějte otevřené oči a buďte zvídaví. Rád si s vámi o nových zážitcích v rámci konverzace popovídám.

Kuba Vinklárek

UPOZORNĚNÍ NA DOČASNOU MOŽNOST DOUČOVÁNÍ PŘES SKYPE

Milí studenti,

z důvodu vážné situace se šířením koronaviru a celostátní karanténě umožňuji dočasně výuku angličtiny přes Skype. Mé jméno na Skypu je "jakubfrantisek". Pokud budete mít o tento způsob vyučování zájem, dejte mi alespoň den předem vědět, abych se připravil a případně vám poslal materiál e-mailem. 
Přeji vám, abyste zůstali zdraví a zachovali klid a rozvahu.

Bůh vám žehnej!

Kuba Vinklárek

POZVÁNKA NA HERNÍ VÍKEND STUDENTŮ ANGLIČTINY - ÚNOR 2020

FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM - DOTACE PLATÍ I NA SOUKROMOU 

VÝUKU ANGLIČTINY

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 3. výzvy v roce 2019 pro podávání žádostí o podporu na kroužky, společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik a další volnočasové aktivity žáků základních škol z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Výzva, žádost a Statut Fondu pomoci olomouckým dětem jsou zveřejněné na elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi/odbor a na http://prorodinu.olomouc.eu . Žádost Vám můžeme zaslat také e-mailem - vyžádejte si ji na adrese jaroslava.vecerova@olomouc.eu nebo je možné si ji osobně vyzvednout na odboru školství u kontaktní osoby pro podávání žádostí paní Jaroslavy Večeřové, Palackého 14, Olomouc, 3.NP, kancelář 376, tel. 588 488 575. K žádosti je nutné doložit přílohy dle výzvy.

Veškeré podrobné informace obsahuje Statut Fondu pomoci olomouckým dětem a výzva.

Žádosti přijímáme od 30. 10. 2019 do 15. 11. 2019 (včetně) podáním osobně na podatelnu v ulici Hynaisova 10, 779 11 Olomouc nebo zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu podatelny, osobně lze žádost podat na Magistrátu města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, Olomouc, Jaroslava Večeřová, 3.NP, kancelář č. 376, tel. 588 488 575.

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů k podání žádosti nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

PhDr. Hana Fantová

vedoucí odboru školství

ZÁPIS NA DOUČOVÁNÍ A VÝUKU ANGLIČTINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

Přihlašujte se na doučování nebo výuku angličtiny. Nabízím slevu při předplacení celého školního roku. Cena za hodinu se tak sníží z 300 Kč na 280 Kč. Ostatní bonusy zůstávají. K přihlášení využijte přihlašovací formulář v sekci Objednávka.

KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY A DOVOLENOU!

Milí studenti angličtiny,

přeji vám krásné a požehnané letní prázdniny a dovolenou. Dávejte na sebe pozor na svých cestách a využijte dobře času k poznávání.

Kuba

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Milí studenti,

přeji vám i vašim blízkým poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 pevné zdraví, stálou motivaci k učení se novým věcem a zvídavost.

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ HERNÍ VÍKEND

ZÁPIS NA DOUČOVÁNÍ A VÝUKU ANGLIČTINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019

Začíná nový školní rok a je vhodné si domluvit termíny výuky a doučování angličtiny. Funguje to tak, že kdo se dříve ozve, ten dostává více časových možností.

Přeji Vám poklidný začátek nového školního roku.

Kuba

POZVÁNKA NA HERNÍ VÍKEND

VTIPNÉ PŘEŘEKY A PŘEKLADY MÝCH STUDENTŮ

I haven't used my brain since I left school in 1999.
Who is table tennis?

Přelož: Bůh je dobrý. - God is super.

Při opakování předpřítomného času jsem dal přeložit následující větu:

Už jsme se dlouho neviděli. - Long time no see.

POZVÁNKA NA HERNÍ VÍKEND

SPOKOJENÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Všem svým studentům přeji krásný školní rok 2017 / 2018, zvídavého ducha, radost z poznávání nových věcí a hodně příjemných zážitků.

PŘÁNÍ KRÁSNÝCH LETNÍCH PRÁZDNIN NEBO HEZKÉ DOVOLENÉ

Všem svým studentům přeji krásnou dovolenou a požehnané prázdniny! Využijte je k obohacení svých poznatků, k pomoci ostatním lidem a k odpočinku. Dávejte na sebe pozor!

Kuba

POZVÁNKA NA POSLEDNÍ HODINU ANGLIČTINY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

V úterý 27. 6. je poslední hodina angličtiny v CB v Olomouci. Sejdeme se jako obvykle v 18:45 v klubovně naší církve. Pokud to vyjde, budeme si povídat o cestě do Afganistánu a promítat fotky. Jinak si rozdáme potvrzení o absolvování kurzu americké angličtiny (ti, kdo uspěli v testu) a společně se občerstvíme. Přineste tedy s sebou něco k snědku. Mám v plánu připravit pomazánku z červeného zelí.

Žehnám vám.

Kuba

BLAHOPŘÁNÍ SVÝM STUDENTŮM KE DNI DĚTÍ

Milé děti,

k vašemu svátku vám přeji pevné zdraví, hodně spokojenosti, pohody, moudrosti a chuti do učení (nejen angličtiny).

Kuba

POZVÁNKA NA HERNÍ VÍKEND 30. 6. - 1. 7. 2017

Srdečně tě zvu na HERNÍ VÍKEND studentů angličtiny od 30. 6. v 17 h do 1. 7. 2017 do večerních hodin u mě doma na Werichově 10 v Olomouci.

Hlavním důvodem je společně se více poznat, popovídat si, zahrát si spolu hry, něco pojíst a popít. Budu vděčný, pokud přineseš něco na občerstvení nebo na hlavní jídlo. Také můžeš s sebou vzít nějakou zajímavou hru.

Po předchozí domluvě nabízím možnost přespání.

Těším se na tebe a doufám, že přijdeš. Dej mi vědět nejlépe do 12. června, zda se zúčastníš.

Kuba

P.S. Možná spolu v sobotu zajdeme na nějakou kulturní nebo zábavnou akci, tak si nezapomeň vzít peníze na vstupné a jízdné.

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ O VÝLETU DO PAŘÍŽE

Milí přátelé,

v úterý 23. 5. 2017 budeme v angličtině v Církvi bratrské na Mariánské 3 v Olomouci promítat zážitky manželů Navrátilových z jejich několikadenniho výletu do Paříže. Přijďte se podívat. Začátek v 18:45 u nás v klubovně. Těším se na viděnou.

Kuba